NEWS

BOE pruža usluge sukladno Europskim normama


 

 

Posjedujemo slijedeće certifikate i uvjerenja:

 

1. ISO 9001-2008 - Upravljanje kvalitetom                      ISO 9001-2008

 

2. ISO 14001-2004 - Upravljanje okolišem                      ISO 14001-2004

 

3. ISO 50001:2011 - Upravljanje energijom                     ISO 50001:2011

 

4. OHSAS 18001:2007 – Upravljanje zaštitom na radu    OHSAS 18001:2007

 

 

 Hrvatski English Deutsch


BOE HELPDESKList-Group of Companies

 

BOE GEBÄUDEMANAGEMENT GmbH

A member of the LIST Group of Companies
© http://www.boe-parking.at/